ISTINA je zdravlje (lijek) a LAŽ je bolest

0

Kao što sam naslov kaže:
ISTINA je zdravlje (lijek) a LAŽ je bolest.

Čitajući Prijevod značenja Kur'ana na naš jezik došla sam do 10. Ajeta sure Al – Bekare koji glasi:
Njihova srca su BOLESNA, A Allah njihovu BOLEST još povećava; njih čeka bolna patnja zato što LAŽU.

Zastala sam kod ovoga ajeta i pitala se Allahu Dragi pa mora da postoji LIJEK – ZDRAVLJE za ova BOLESNA srca kojima se BOLEST povećava zbog LAŽI.

Odmah sam se sjetila sure Al – Ihlas odnosno sura koja je poznata kao Kul Huvallahu ehad po početnom ajetu. Al – Ihlas znači ISKRENOST.
Ako je LAŽ BOLEST onda je ISTINA ZDRAVLJE – LIJEK.

U prijevodu značenja :

112. Al-Ihlas (Iskrenost)
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
1. Reci: “On je Allah – Jedan!
2. Allah je Utočište svakom!
3. Nije rodio i rođen nije,
4. i niko Mu ravan nije!”

Iz ove sure Al – Ihlas primjećujemo da se govori o našem Gospodaru i Allah je Jedan i da je Allah utočište svakome za nevoljnike i nesretne i tužne, i Allah niti je rodio niti je rođen tj. nije svojstvo našeg Gospodara da ima roditelje ili djecu Estagfirullah –
oprosti Allahu, grubo zvuči al tako je. Nije rodio i rođen nije – znači samo je Jedan i niko mu Ravan nije i niko nije kao On.

Šta se razumije iz ovoga?

To znači ZDRAVLJE i LIJEK je ISTINA da obožavamo Allaha Jednog i Jedinog a LAŽ je bolest obožavati stvorenje i lažnog boga i lažne ljubavi a ne STVORITELJA koji te je stvorio.

Lijek za bolesno srce postoji, hoćeš li ga prihvatiti a to je da obožavaš Allaha Uzvišenog i da ga prihvatiš za Gospodara i da mu se klanjaš pet puta dnevno jer ako se ne klanjaš ti ne prihvataš Allaha a ako odbiješ Allaha da obožavaš i prepustiš se strastima i dozivaš osobu – stvorenje koje ti ne može pomoći i sebe sam kriv za patnju i prazninu i bolest srca.

NAPOMENA: Da ne bi bilo zabune.
Pod bolesnim srcem se misli duhovne prirode a ne fizički dok medicinski može biti zdravo. Isto tako ako vjernik oboli od srca medicinski njemu je srce zdravo duhovne prirode.

I još nešto da kažem da ovako ne piše u Tefsiru Kur'ana (Tumač Kur'ana) već je ovo moj dojam prilikom čitanja Prijevoda Kur'ana.

Hvala Allahu na Uputi.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *